Kamaz Polska podsumowuje 2016 rok i przedstawia plany na rok 2017


Kamaz Polska, wydzielona struktura organizacyjna spółki Autobagi Polska – generalnego i wyłącznego reprezentanta w naszym kraju interesów koncernu Kamaz

– rosyjskiego producenta uniwersalnych, specjalizowanych i specjalistycznych ciężarówek oraz autobusów różnych klas i typów – podsumowała rok 2016 i przedstawiła plany na rok 2017.

Ogółem w roku ubiegłym firma przekazała klientom 82 auta marki Kamaz w kilku odmianach, co stanowi wynik na bardzo podobnym poziomie do osiągniętego rok wcześniej, gdy odbiorców ostatecznie znalazły 83 egzemplarze. W ubiegłym roku dostarczono dokładnie:

 • wywrotki – 26 sztuk: 24 sztuki typów 65115 6×4 i 6520 6×4 oraz 2 sztuki typu 6540 8×4;
 • żurawie samojezdne na podwoziach kołowych – 12 sztuk: 10 sztuk 25-tonowego żurawia na podwoziu typu 43118 6×6 oraz 2 sztuki 16-tonowego żurawia na podwoziu typu 53605 4×2;
 • straż pożarna – 12 sztuk dwóch wariantów ratowniczo-gaśniczych: 10 sztuk typu GBA na podwoziu 4×4 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów i 2 sztuki typu GCBA na podwoziu 6×6 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5500 litrów;
 • komunalne zabudowa asenizacyjna – 4 sztuki na podwoziach typów 53605 4×2 i 65115 6×4;
 • wiertnice – 2 sztuki na podwoziu typu 43118 6×6;
 • wywrotka z żurawiem HDS – 5 sztuk: 4 sztuki na podwoziu typu 53605 4×2 i 1 sztuka na podwoziu typu 65115 6×4;
 • izoterma – 1 sztuka na podwoziu typu 4326-550;
 • hakowy system załadowczy – 5 sztuk: 4 sztuki na podwoziach 6×4 typów 65115 i 6520 oraz 1 sztuka na podwoziu typu 53605 4×2;
 • podwozia bez zabudów – 16 sztuk: 12 sztuk 6×4 i 4 sztuki 4×4.

Generalnie podmiot zanotował wielkość sprzedaży nieco mniejszą niż w 2015 roku, lecz ze względu na większą specjalizację oraz dostawy samochodów specjalnych z zabudowami w postaci żurawi samojezdnych uzyskał wzrost obrotów o 4%.

 

W zakresie struktury dostaw w bieżącym roku nie są przewidywane jakieś poważne zmiany. Nadal podstawowymi sektorami znajdującymi się w kręgu zainteresowań spółki pozostaną: budownictwo, drogownictwo, energetyka, leśnictwo, ekipy poszukiwawcze, służby komunalne, w tym głównie podmioty zajmuje się selektywną zbiórką odpadów, oraz straż pożarna. W każdym z tych przypadków Kamaz Polska myśli o poszerzeniu i pogłębieniu oferty, co generalnie będzie się odbywać wespół z krajowymi renomowanymi firmami zabudowującymi. Przykładowo dla służb komunalnych dostępne są podwozia 2-, 3- i 4-osiowe, zazwyczaj z jedną albo z dwoma osiami napędzanymi (układy 4×2, 6×4 i 8×4) pod hakowe systemy załadowcze, opcjonalnie uzupełnione o zakabinowy żuraw. M.in. w roku ubiegłym na Międzynarodowych Targach Pol-Eco-System w Poznaniu pokazane zostało niezwykle uniwersalne eksploatacyjnie 2-osiowe szosowe podwozie typ 53605 (K2030) 4×2 z urządzeniem hakowym. Innymi rodzajami zabudów dedykowanych dla służb komunalnych na podwoziach Kamaz są: klasyczna skrzynia ładunkowa, wywrotka, żuraw za kabiną i skróconą skrzynią ładunkową lub wywrotką, pojemnik do selektywnej zbiorki odpadów, śmieciarki klasyczne i bębnowe oraz zbiorniki do wywozu nieczystości płynnych.

Oferta dla budownictwa, poza niejako tradycyjnie fabrycznymi wywrotkami, obejmuje – uważane za fabryczne – betonomieszarki i żurawie. Jedną z takich kompletnych opcji stanowi terenowe podwozie Kamaz typ 43118 6×6 (B2131) z żurawiem KC55713 25 ton z fabryki w Klincach. Pojazd ten pod względem osiąganych parametrów praktycznie nie ma konkurentów na naszym rynku.

Ponadto spółka chce poszerzyć i pogłębić współpracę ze strażą pożarną, by zdecydowanie podnieść dostawy w tym sektorze, z ubiegłorocznych 12 sztuk do co najmniej 18-20 i – przy optymistycznym rozwoju wydarzeń – do 25. Obecnie w zakresie nadwozi ratowniczo-gaśniczych kooperuje z Zamet Głowno. Przy czym, biorąc pod uwagę pozostałe możliwości oraz potencjalność koprodukcji z inną z rodzimych renomowanych firm zabudowujących, liczba propozycji w tym zakresie może zostać znacznie wzbogacona. Kamaz Polska chce przedstawić więcej typów podwozi, z kolei na podwoziu jednego typu osadzać więcej rodzajów nadwozi pożarniczych, zarówno wsparcia logistycznego – z hakowym system załadunkowym i ewentualnie zakabinowym żurawiem, kwatermistrzowskich, dowódczych jak i klasycznych ratowniczych oraz ratowniczo-gaśniczych.

Osiągnięciu jak najlepszych wyników ma służyć szereg powiązanych przedsięwzięć, podejmowanych na różnych płaszczyznach oraz w odniesieniu do różnych grup aut i klientów. W zakresie sieci utworzone zostały nowe przedstawicielstwa we Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Płocku, Latonicach pod Warszawą.

 

Poza tym Kamaz Polska proponuje lekkie auta dostawcze pochodzące z fabryki GAZ – najnowszy GAZelle Next i starszy Biznes. W ubiegłym roku sprzedano je w łącznej liczbie 11 sztuk:

 • Gazela Biznes 4×4 – 6 sztuk z zabudowami głównie wywrotka lub skrzynia oraz 1 sztuka z podnośnikiem koszowym 18 m;
 • Gazela Next 4×2 – 4 sztuki skrzyniowe lub skrzynia z żurawiem HDS.

 

Komentarze wyłączone